Privacyreglement EHBO-vereniging Zwartebroek/Terschuur
 
EHBO-vereniging Zwartebroek/Terschuur verwerkt persoonsgegevens van leden in het kader van het lidmaatschap in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.
 
Toepasselijkheid
Dit privacyreglement is van toepassing op de verwerking van de door leden verstrekte persoonlijke informatie.
 
Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
In het kader van het lidmaatschap van de leden moeten naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, mailadres, geboortedatum en diplomanummer worden verstrekt aan EHBO-vereniging Zwartebroek/Terschuur.
EHBO-vereniging Zwartebroek/Terschuur heeft deze persoonsgegevens nodig voor het goed kunnen besturen van genoemde vereniging en geldt voor bijvoorbeeld de volgende doeleinden:
- Het registreren van de competenties
- Het uitnodigen voor de ledenvergadering
- Het uitnodigen voor de activiteiten zoals herhalingslessen, cursussen en evenementen
- Het verlengen van het diploma en/of certificaat
- Het uitreiken van een onderscheiding
- Om bij lief en leed een kaart te kunnen sturen
- Om snel contact op te kunnen nemen
- Overige correspondentie aan leden
- Om functionarissen aan te kunnen schrijven
De gegevens worden beheerd door de secretaris van EHBO-vereniging Zwartebroek/Terschuur.
De evenementencoördinator en penningmeester houden de gegevens bij ten behoeve van het posten van evenementen en het heffen van contributie.
Tevens worden de gegevens verwerkt, aangepast en bijgehouden in de online ledenadministratie van EHBO Nederland.
 
Verstrekken van de persoonsgegevens
Persoonsgegevens van leden worden niet ongevraagd verspreid onder de eigen leden. Een aanvraag hiervoor kan gedaan worden bij de secretaris van EHBO-vereniging Zwartebroek/Terschuur.
Bij het versturen van berichten aan een aantal leden tegelijkertijd wordt er altijd gebruik gemaakt van de BCC-optie, zodat het mailadres niet zichtbaar is voor andere leden.

Cookies
EHBO-vereniging Zwartebroek/Terschuur gebruikt op haar website geen cookies. Uw gegevens worden niet met derden uitgewisseld.

Bewaartermijn
EHBO-vereniging Zwartebroek/Terschuur bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Uw gegevens zijn so wie so een jaar na het opzeggen van uw lidmaatschap verwijderd.
 
Inzage en verbetering van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen via de secretaris van EHBO-vereniging Zwartebroek/Terschuur en zo nodig aanpassingen doorgeven. Op een verzoek om inzage of correctie van uw gegevens zal EHBO-vereniging Zwartebroek/Terschuur binnen twee weken reageren.
 
Recht van verzet
Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan het lidmaatschap of voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 
Privacyreglement kan worden gewijzigd
De meest actuele versie van het privacyreglement is steeds te vinden op de website.
 
Social media
Via social media is het mogelijk dat er herkenbare foto’s gedeeld worden. Mocht u daar bezwaar tegen hebben, dient u dit aan te geven bij de secretaris van EHBO-vereniging Zwartebroek/Terschuur.
 
Onvoorziene omstandigheden
In gevallen waarin dit privacyreglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit privacyreglement beslist het bestuur van EHBO-vereniging Zwartebroek/Terschuur.
 
Vragen
EHBO-vereniging Zwartebroek/Terschuur helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het privacyreglement.


Dit privacyreglement is opgemaakt op 05-11-2018